Použití

Litinovou drtí se rozumí ostrohranné částice vzniklé drcením litinového granulátu, vyrobeného rozstřikem tekutého kovu. Litinová drť patří do skupiny kovových tryskacích prostředků. Je vyráběna v souladu s normou ČSN 429823, která je obdobná zahraničním normám DIN 8201 nebo BS 2451 (EN ISO 11124-2,3). 

Příklady použití 

Litinová drť se používá pro otryskávání povrchů, při odstraňování koroze, starých nátěrů, čištění odlitků, hutních materiálů , na tryskání kamene nebo při řezání kamene. Slouží taktéž jako příměs do betonu ke zvýšení odolnosti pilot proti uhličitým a kyselým vodám při zakládání staveb, pro zábavnou pyrotechniku (světlice a prskavky), jako příměs do speciálních betonů chránících proti radioaktivnímu záření, do otěruvzdorných a těžkých betonů.

Litinový granulát se používá pro čištění kotlů, do lodních závaží pro rybářské sítě, nebo jako přísada do speciálních betonů, výplně trezorů.